Annik

Annik Rachel Klaes

 

"Vermiljoen(rood) ... is als een gelijkmatig gloeiende hartstocht in een van zichzelf verzekerde kracht die niet makkelijk te overstemmen is, maar zich door blauw laat uitdoven, zoals gloeiend ijzer door water"

 

-Wassily Kandinsky- (Het geestelijke in de kunst)

 

Annik Rachel Klaes tekent, schildert en bouwt installaties. Haar werk drukt een diepgeworteld verlangen uit naar een samenleving waarin ademruimte is voor het individu en zijn geestelijke ontplooiing. Klaes roept op om menselijke waardigheid en verbondenheid als hoekstenen van de samenleving te vrijwaren. Haar werk was onder meer te bezichtigen op de groepstentoonstellingen Stil kan ver dragen(Nederland, 2016) en The Kokoschka Papers(Antwerpen, 2017). Recent werden twee werken gepubliceerd in het patafysische tijdschrift Merdre. Het oeuvre dat wordt gecreëerd voor COLORS onderzoekt de wisselwerking tussen speelse kleuren en organische vormen.

 

www.impart.be