Project

COLORS

 

Een landweg heeft de licht- of diepbruine kleur van de aarde. Die veronderstelling werd ons als kind ingeprent. Al snel grepen we naar dat dikke bruine potlood om het weggetje in onze tekening in te kleuren. Maar als je lang genoeg naar diezelfde landweg kijkt, merk je dat de aarde ook mauve is, of roze, met in de plassen de reflectie van rode boomstammen, groen loof, een grijze hemel of witte wolken. Als kunstenaar wil je dat hele kleurenpalet grijpen. Net als de trilling die het in je teweegbrengt.

 

In de loop van de geschiedenis ontwierpen geleerden, architecten en kunstenaars talloze systemen en kaarten om vat te krijgen op de vele kleurschakeringen en hun onderlinge relaties. Zo ontstonden onder meer handleidingen met kleurcombinaties voor het ideale interieur of voor de jurken en linten naar de laatste mode. Ook schilders gingen op zoek naar het ideale palet. In de meer recente kunstgeschiedenis verrichtte Johannes Itten (1888-1967) vanuit het Bauhaus baanbrekend onderzoek naar de werking van kleuren. Zijn kleurenleer gebaseerd op zeven kleurcontrasten resulteerde in het standaardwerk Kunst der Farbe uit 1961. Wassily Kandinsky (1866-1944), pionier van de abstracte kunst, wees bovendien al in 1911 op de directe invloed van kleuren op de ziel. In Über das Geistige in der Kunst beschrijft hij zijn klankkleurtheorie waarin elke kleur een eigen expressie heeft en correspondeert met een vorm.

 

Verschillende kleuren samen bewerkstelligen een innerlijke beleving bij de beschouwer. Kleuren bepalen sferen en geven letterlijk kleur aan emoties, visies en verhalen. Dat inzicht is in onze taal verweven. Denk aan woorden en uitdrukkingen als ‘zwartgalligheid’ of ‘groen van jaloezie’. Het gevoel dat je ervaart wanneer je naar een kleur kijkt, is bovendien historisch, geografisch en cultureel bepaald. In kunstwerken worden kleuren dan ook zelden willekeurig gekozen.

 

Acht beeldend kunstenaars met heel diverse achtergronden beslisten om als collectief een tentoonstelling over kleur te maken. Ieder van hen brengt zijn persoonlijk verhaal over kleur. Samen willen ze hun kijk op de wereld van vandaag delen. Kleur is letterlijk de rode draad, een hoopvol gekleurde toekomst het gemeenschappelijk streven.

 

Naïma Aouni, Dirk Victor Caluwaerts, Atilla Erdem, Annik Rachel Klaes, Niko Raes, Jelle Spruyt - van Dyck, Olivia van Trigt en Daniel Von Weinberger